Categories: Inaugural lecture

Lodewijk Smeehuijzen

Share

Zonder wetgevingsvisie geen klimaat- en energietransitie

Hoe staat het met de voortgang van de klimaatplannen voor 2050? Momenteel is er veel nieuwe wetgeving in voorbereiding, vooral gericht op de realisatie van de 55%-reductiedoelstelling per 2030. Om de kwaliteit van de klimaat- en energiewetgeving te waarborgen is volgens klimaatjurist Marjolein Dieperink echter een integraal wetgevingsprogramma nodig, ondersteund door een overkoepelende wetgevingsvisie die afgestemd is op de specifieke kenmerken van de klimaat- en energietransitie. ‘’Momenteel lopen er veel wetgevingstrajecten, waartussen geen evident, inhoudelijk verband bestaat of door de wetgever wordt gemaakt. Wetgevingsvisie is van belang om te komen tot consistentie en samenhangende wetgeving’’.

Dieperink bespreekt in haar oratie op 28 september de bouwstenen voor een wetgevingsvisie.