Loading Events

 

Het is geen overdrijving te zeggen dat het vonnis in Milieudefensie tegen Shell de belangrijkste rechterlijke uitspraak van de afgelopen vijf jaar is. Er is al veel juridisch commentaar op geleverd, maar we hebben nog maar weinig met andere disciplines van gedachte gewisseld over de mogelijke effecten van het vonnis – en van rechterlijke klimaatregulering meer in het algemeen.

Dat zullen we doen tijdens een congres in Eye op 27 oktober – met onder andere Rick van der Ploeg en Sweder van Wijnbergen. Het congres is georganiseerd door het Amsterdam Centre for Climate Change and the Law (“A4CL”) – dat is het onderzoekscentrum van onze faculteit op het terrein van recht en klimaat – in samenwerking met de aardwetenschappers en de economen van de VU.

 

CONGRES “DE KLIMAATZAAK TEGEN SHELL” 27 oktober in EYE, 13.30 – 17.30 uur

 

Vanuit juridisch, aardwetenschappelijk en economisch perspectief

OPENING DOOR DAGVOORZITTER [Marjolein Dieperink]

 

BLOK 1                 INLEIDING; JURIDISCH EN NATUURWETENSCHAPPELIJK

  1. De uitspraak

Introductie en uiteenzetting van de uitspraak [Lodewijk Smeehuijzen]

 

  1. Directe gevolgen voor het klimaat (ceteris paribus)

Wat gebeurt er met het klimaat als Shell inderdaad 45% terug gaat en haar activiteiten in het geheel niet door anderen worden overgenomen? Heeft dit een verbetering van de mensenrechten van de Nederlanders tot gevolg? [Guido van der Werf]

 

BLOK 2                 ECONOMISCHE EFFECTEN

  1. Koolstofweglek en de Groene Paradox

Inleidend verhaal over koolstofweglek en de groene paradox en beleidsinstrumenten om beide tegen te gaan [Gerard van der Meijden]

  1. Uiteindelijke gevolgen voor het klimaat (algemeen evenwicht)

Verhaal specifiek over de mate waarin de activiteiten van Shell zullen worden overgenomen door anderen. Anders gezegd: heeft de uitspraak de facto uitstootreductie tot gevolg? [Machiel Mulder ]

 

BLOK 3                 DE TOP 25 VAN HET NEDERLANDSE BEDRIJFSLEVEN NAAR 45% IN 2030

  1. Debat over de gevolgen voor economie en klimaat

Debat over economische en klimatologische gevolgen van een regime waarbij de top 25 van Nederlandse bedrijven door de civiele rechter wordt geboden terug te gaan naar 45% in 2030. [Sweder van Wijnbergen en Rick van der Ploeg]

Thema’s:

  • Gelijk speelveld
  • Verhouding tot andere economische instrumenten zoals koolstofbelasting en emissiehandel
  • Hypothese van Porter

 

 

AFSLUITING DOOR DAGVOORZITTER

Go to Top